Site Loader

Allt om medeltiden i Sverige

Svensk medeltids olika epoker

Drottning Margareta

Religion i Sverige under medeltiden

Kung Magnus och hans liv

Medeltida krig med svensk inblandning

På medeltiden var Sverige ett kristet land, men till skillnad från idag var det katolskt. I hela Europa hade påven en stark ställning och överlag hade religionen mycket stor betydelse gällande nästan allting i människornas liv. Eftersom det vanliga var att alla i ett samhälle tillhörde samma religion fanns det dessutom en gemenskap som formades kring religionen. Dels kunde det bygga på att man gick till kyrkan, firade samma högtider och liknande och dels delade man samma trosuppfattningar. Gud hade skapat jorden, djävulen försökte locka människor bort från den rätta vägen och livet var en kamp för att motstå djävulen. Efter döden skulle domen komma. 

  • Under medeltiden var Sverige ett land med enhetlig religion 
  • Sverige var kristet och tillhörde den katolska kyrkan 
  • Rädslan för Guds dom präglade människors liv 
  • Klostren var avgörande för samhällsutvecklingen 
  • Korstågen – ett försök att befria det heliga landet 

Livet efter detta 

En av de viktigaste sakerna som påverkade människor i vardagslivet var att man trodde att ens handlingar skulle dömas av Gud efter döden. De som betett sig bra skulle få komma till himlen medan de som syndat, inte bett om förlåtelse och sonat sina fel och brister skulle komma till helvetet där en evig plåga väntade dem. Ett mellanalternativ fanns som gjorde det möjligt att bli befriad från lättare synder i skärselden. Då plågades man under en kortare tid för att sedan komma till himlen. Varje sak människor gjorde eller inte gjorde kunde påverka vilken dom Gud skulle fälla över dem. 

På det sättet påverkade religionen mycket i människors vardagsliv. Den kristna religion som är vanligast i Sverige idag bygger delvis på andra tankar. Luther och de andra som var med och reformerade kristendomen tyckte att den katolska kyrkan gått lite vilse, till exempel när de sålde avlatsbrev som ett sätt att göra det möjligt för människor att köpa sig fria från sina synder. Inte kunde man väl köpa sig fri? Luther tänkte istället att det inte är våra handlingar som spelar störst roll, utan Guds nåd. På det sättet blev domen inte något lika överhängande och centralt. 

Kloster 

En sak du kanske inte tänkt på är att det under medeltiden fanns relativt många kloster i Sverige. Med reformationen försvann de eftersom de inte ansågs kunna vara en del av en luthersk kyrka, men innan dess spelade de en stor roll i samhället. Klostren stod ofta till exempel för sjukvård och undervisning och var med och drev samhällsutvecklingen framåt. De blev kunskapscenter snarare än skolor eftersom det inte fanns någon möjlighet för vanligt folk att utbilda sig på den tiden. Munkar, nunnor och en del människor från de övre klasserna kunde ta del av den kunskap som samlades i klostren. 

I klostren var kvinnor och män skilda åt, vilket vi idag kanske förknippar med en ganska konservativ syn på könen. Sanningen är dock att kloster var en av få platser där kvinnor kunde hitta ett fritt sätt att leva och den enda plats där de hade chans att få utbildning. Kvinnor var annars väldigt beroende av män, i egenskap av döttrar, fruar eller änkor, och de uppgifter och roller de kunde ha i samhället var ytterst begränsade. Med klostren öppnades dock nya möjligheter som tyvärr togs ifrån dem igen när reformationen ändrade det religiösa landskapet i Sverige. 

Korstågen 

Något många förknippar med medeltiden är de blodiga korstågen. Tanken med dem var att de skulle landet befria det heliga landet från muslimer och andra som tagit kontroll över Israel, det land som kristna tycker är deras (och som judar och muslimer också ser som sitt). Samtidigt var korstågen ett försök för västeuropeiska länder som drabbats av konflikter att försöka skapa enhet genom att vända sig mot en yttre fiende. Korstågen skedde framför allt under 1100- och 1200-talen och urartade på många sätt med mycket onödigt våld. De sågs trots det som ett heligt krig som fördes i Guds namn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *