Site Loader

Allt om medeltiden i Sverige

Svensk medeltids olika epoker

Drottning Margareta

Religion i Sverige under medeltiden

Kung Magnus och hans liv

Medeltida krig med svensk inblandning

Magnus Birgersson var son till Birger Jarl och föddes omkring 1240. Magnus kallades också för Kung Ladulås då han satte lås för böndernas lador för att i praktiken göra det omöjligt för stormän att kunna våldgästa bönderna utan vidare. Magnus Birgersson blev först hertig av Sverige mellan 1255 – 1275 och var cirka 15 år när han fick den titeln. År 1275 den 22 juli blev Magnus kung av Sverige och regerade i lite mer än 15 år fram tills han dog i december 1290 av sjukdom som troligen var både smärtsam och långvarig. Magnus Ladulås sägs ligga begravd i Riddarkyrkan i Stockholm, eller inte? 

  • Beskyddare av svenska kyrkan 
  • Nya idéer inom inrikespolitiken 
  • Införde våldgästningsförbud 

Kung Magnus maktställning i Sverige 

Från början var kung Magnus maktställning osäker. Detta eftersom han och hans bror Valdemar hade hamnat i bråk och stred emot varandra, och Magnus gick vinnande ut ur striden. Maktställningen började inte stabilisera sig förrän runt år 1280. Det efter att hans bror Valdemar avsagts sin arvsrätt och alla stormännen hade enats eller rent av avrättas, samt att kyrkan fått privilegier. Magnus Birgersson är känd för att vara kyrkans beskyddare, att lyfta fram en nydaning av inrikespolitiken och självklart som beskyddaren av böndernas lador. Just namnet Ladulås är i och för sig omdiskuterat, men de flesta tror på att han fick namnet efter förbudet mot våldgästning. 

Inom inrikespolitiken fortsatte Magnus med pappa Birgers arbete, då han såg till att ordna upp förhållandet mellan stormännen och sig själv (kungen) i Alsnöstadgarna som tillkom år 1280 och Skänningestadgar år 1284. Stormännen var inte alls nöjda med att kung Magnus hade en del herrar från utlandet i sin närmaste krets, eftersom det innebär att de blev utan vissa fördelar och fick mindre makt. Därför blev det också uppror som kungen kväste genom att ge förmåner och avrätta de stormän som inte ville finna sig i hans beslut. I stadgarna stod bland annat att de stormän som tjänade kungen med stridshäst blev befriade från skatt på den mark de ägde. 

Kyrkans och Magnus familjs betydelse för Ladulås 

Magnus gav stora donationer till svenska kloster och kyrkan, samtidigt som även kyrkan fick skattelättnad. Det verkade som att franciskanerna låg Magnus varmt om hjärtat. Han låg till exempelvis bakom Gråbröder konventet som tillhörde franciskanerna och Klara kloster som tillhörde klarissorna som var den kvinnliga grenen av franciskanerna. Dessutom stiftade Magnus Franciskaner konventet i Jönköping, Nyköping, Linköping och Arboga. En av anledningarna varför kung Magnus var så otroligt generös mot svenska kyrkan hänger förmodligen ihop med att han avrättade sin bror, vilket gjorde att han hamnade i onåd hos kyrkans män. Genom att Magnus Birgersson donerade och gav skattelättnader underlättades kyrkans syn på Magnus. 

Under 1276 gifter sig Magnus med Helvig av Holstein i Kalmar. Hon var dotter till greven Gerhard I av Hoststen och hennes mamma var Elisabet av Mecklenburg. Helvig dog år 1324 och innan dess födde hon sex barn åt Magnus. Den yngsta dottern Rikissa blev också abbedissa i Klara kloster som pappa Magnus grundade. Dessutom ligger hon begravd i samma grav som både Magnus och sin mamma. Under år 1284 såg Magnus till att hans son Birger skulle bli tronarvinge och han gifte sig med den danska kungens dotter för att skapa en allians mellan Sverige och Danmark. 

Intressanta gravöppningen 2011 

Visserligen hade Magnus grav blivit öppnad tidigare år 1915, men på den tiden kunde inte några analyser göras för att konstatera att det var Ladulås med sin familj som låg i graven. Därför öppnades graven i Riddarkyrkan återigen 2011 för att ta reda om det verkligen var Magnus som vilade i graven. Det gjordes även analyser på vilken hälsa och matvanor som de begravda hade när de dog. Det gjordes med hjälp av C14-metoden och DNA-analys. Det visade sig sedan att det inte var Magnus Ladulås som låg i graven, utan i graven låg personer som hade dött mellan 1430 – 1520, så vart Magnus är begravd är ännu en gåta. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *