Site Loader

Allt om medeltiden i Sverige

Svensk medeltids olika epoker

Drottning Margareta

Religion i Sverige under medeltiden

Kung Magnus och hans liv

Medeltida krig med svensk inblandning

Kalmarunionen var en union mellan länderna Sverige, Danmark och Norge som bildades år 1397 och varade till den 6 juni 1523. Unionen inkluderade hela Norden med områden som Shetlandsöarna, Färöarna, Orkneyöarna, Grönland, Island och Finland. Sverige lämnade unionen officiellt 1523 då Gustav Vasa tog makten och utropade ett självständigt Sverige. Både Danmark och Norge blev kvar i unionen fram till 1814 efter betydande förändringar i formerna. Unionen har fått sitt namn från var mötet hölls, vilket var i Kalmar då man krönte Erik av Pommern till kung över Sverige och Danmark. Unionen etablerades redan 1389, men blev inte officiell förrän 1397. 

  • En union som enade Norden 
  • Varade mellan 1397 – 1523 

Bakgrund 

Drottning Margareta I av Danmark och Norge hade en dröm om att förena de nordiska länderna och skapa en stark förenad front mot hotet från Hansan. Hansan var ett tyskt handelsförbund som under medeltiden hade vuxit sig mäktigt och stark. Under 1300-talets slut var Hansan en ekonomisk och politisk stormakt j Östersjöområdet. Detta hotade de nordiska ländernas handel inom den regionen. När drottning Margareta blev ledare i Sverige skred hon till verket med att förena de nordiska länderna i en union. På ett storpolitiskt möte i staden Kalmar år 1397 blev en nordisk front äntligen en verklighet genom ett politiskt och ekonomiskt samarbete. 

Förhoppningarna var nu att kunna stabilisera förhållandena mellan länderna i Norden för att få ett starkt gemensamt försvar utåt. Som nämnt ovan var detta främst för att sätta stopp för Hansan som gjorde anspråk på all handel inom Östersjöområdet. Verkligheten var dock inte som tänkt. Istället var unionstiden istället en tid fullt av politiskt kaos i Norden och framförallt i Sverige. Konflikter uppstod både till höger och vänster då svenska grupperingar ansåg att unionen bara var ett sätt för danskarna att kontrollera Sverige – att de bara ville ha herravälde över Norden. Under denna tid utbröt många uppror och inbördeskrig. 

Sprickor i unionen 

Kalmarunionen fungerade stadigt under dess första tid när det var Drottning Margareta I som styrde. Regenten som följde var Margaretas systerdotterson som hon adoptera, Erik av Pommern. Erik hade som mål att minska makten som Hansan hade över handeln i Norden. På 1400-talet började sprickor i unionen uppstå, då adeln i Sverige reagerade starkt på Erik av Pommern och andra efterföljande unionsregenter försökte att göra sig enväldiga. Bönderna började också klaga på de höga skatterna. En annan spricka var att järn- och gruvarbetare i Bergslagen ville ha goda handelsförbindelser med Hansan. Dessa blev då arga när Hansan alltid motarbetades av Kalmarunionens regenter. 

En epok som skulle vara en tid av en enad nordisk front blev istället en av de mest konfliktfyllda epokerna i Nordens historia. Inom Sverige ägde flera stora uppror och inbördeskrig rum. Under 1430-talet uppstod ett uppror vid namn Engelbrektsupproret då bergsmannen Engelbrekt gjorde uppror mot den danske unionskungen. Upproret var nästan lyckat, men när Engelbrekt mördades ebbade allt ut. Det var nu som adeln tog över makten i Sverige. Under slutet av 1400-talet var den Sten Sture den äldre och Sten Sture den yngre som styrde Sverige och båda kämpade för att frigöra Sverige från Kalmarunionen. 

Slutet på unionen 

Stridigheterna tärde på det nordiska samarbetet och Sverige var kluvet mellan att bli självständigt eller förbli under den danske unionskungens ledning. Under 1500-talet intog unionskungen Kristian II Stockholm och avrättade över 80 av sina motståndare som fanns bland den svenska högadeln och borgerskapet. Detta i ett försök att desperat hålla samman unionen. Massavrättningarna gjorde istället motsatt effekt och kallades för Stockholms blodbad, vilket blev slutet för Kalmarunionen. Adelsmannen Gustav Vasa tog över striderna mot danskarna och med stöd från både bönder och adel använde Vasa Dalarna som maktbas för sina strider. Till slut lyckades Gustav Vasa besegra danskarna och han kröntes till kung samtidigt som Kalmarunionen fick ett abrupt slut. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *