Site Loader

Allt om medeltiden i Sverige

Svensk medeltids olika epoker

Drottning Margareta

Religion i Sverige under medeltiden

Kung Magnus och hans liv

Medeltida krig med svensk inblandning

Under 1430-talet styrdes Sverige av Erik av Pommern som även regerade i Danmark, där han spenderade större delen av sin tid. Eriks mål var att regera över hela Östersjöområdet, men handeln till sjöss kontrollerades av det tyskstyrda handelsförbundet Hansan. Tyskland var Eriks största fiende och för att ha råd att föra krig mot Tyskland höjde han skatterna i Sverige. Krigsförklaringen ledde till att Hansan införde ett handelsförbud mot Sverige som tillsammans med de ökade skatterna drabbade svenskarna hårt. Importen av det viktiga saltet, vilket var ett vanligt konserveringsmedel, stannade av helt. Bergsmännen drabbades extra hårt av handelsblockaden eftersom de inte längre kunde bryta ut järn och koppar. 

  • 1396 – Erik av Pommern ärver tronen av sin adoptivmor, drottning Margareta av Danmark, och blir kung över Danmark, Sverige och Norge. 
  • 1433 – Engelbrekt utses till hövitsman 
  • 1434 – Bondeupproret startar 

Upproret börjar 

De svenska bönderna fick arbeta hårt för att kunna betala den höga skatt som kungen krävde av dem. Kungen själv höll sig mest till i Danmark. Hans fogdar inhämtade skatten och det var även mot dessa böndernas vrede skulle riktas. När bönderna fick nog tågade de med Engelbrekt Engelbrektsson i spetsen mot Västerås, där de gjorde väpnat uppror mot fogden Jösse Eriksson. Jösse Eriksson, som vid den tiden bodde på Västerås slott, var känd för sina grymma bestraffningsmetoder mot de bönder som inte kunde betala skatt i tid. Jösse lyckades fly, men blev halshuggen av bönderna två år senare. 

Kriget som följe finansierades troligen av Lübeck. Lübeck ägde många av de gruvor som stod stilla på grund av Erik av Pommerns krig och därför tjänade de på revolten som Engelbrekt ledde. Vissa städer intogs med våld medan vissa andra, till exempel Örebro, köptes för en stor summa pengar. Krigarna var både bönder och högadliga personer, i samma klass som Engelbrekt. Bönderna ville förbättra sina levnadsvillkor, medan de högadliga tog tillfället i akt att gå emot kungen för att själva få en bit av makten. Många av striderna mot kungens soldater tog plats i skogarna, där bönderna var hemmastadda, vilket försvagade krigarnas överlägsna stridsvana och maktposition. 

Sveriges första riksdag 

I Arboga 1435 utnämndes Engelbrekt till hövitsman, eller överbefälhavare, för Sverige. Detta möte kallas ibland för födelsen av Sveriges riksdag. Det är för att män i alla olika stånd – adel, präster, borgare och böner – fick vara med i valet. Dessa typer av möten pågick fortgående under Engelbrekts tid och har lagt grunden för Sveriges riksdag som institution. En del anser att bönderna inte alls var närvarande, utan att endast de övre klasserna var med. Mötet i Arboga gjorde Engelbrekt till en av Sveriges mäktigaste män, som dessutom var folkvald. Vid mötet bildades även ett riksråd som skulle kunna liknas vid dagens regering. 

Kung Erik av Pommern hade vid det här laget flyttat från sitt säte i Danmark och intagit Stockholm. Där försökte han medla med upprorsmakarna, men eftersom han fortfarande höll kvar både Stockholm och Kalmar slott minskade inte folkets missnöje mot honom. Erik av Pommern utsåg Karl Knutsson Bonde till marsk för att medla med folket. Upproret fortsatte dock och Engelbrekt tog över en rad borgar och städer i södra Sverige. Karl Knutsson Bonde kommer till slut att begå förräderi mot kungen för att istället slåss på Engelbrekts sida och efter Engelbrekts död inta rollen som hans efterträdare. 

Vem var Engelbrekt? 

Engelbrekt föddes runt 1390-talet och var en bondehövding samt en skicklig talare i Dalarna, vars släkt ursprungligen kom från Tyskland. Han var gift med adelskvinnan Karin Larsdotter och var troligen förmögen, Många tror att han hade krigserfarenhet från något av Erik av Pommerns krig. Engelbrekt, som på grund av sin reumatism mot slutet inte kan ta sig fram på häst, fick färdas med båt. Under en sådan resa mot Stockholm Engelbrekt stannar han till vid sin fiende Bengt Stensson Natt och Dag. Där mördas han, 1436, av sin fiendes son. Holmen blev uppkallad efter honom och går idag under namnet Engelbrektholmen. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *