Site Loader

Allt om medeltiden i Sverige

Svensk medeltids olika epoker

Drottning Margareta

Religion i Sverige under medeltiden

Kung Magnus och hans liv

Medeltida krig med svensk inblandning

I medeltidens Sverige så var det i städerna som merparten av den ekonomiska och politiska makten samlades. Städerna var små med dagens mått mätt, invånarna uppgick bara till några tusental. Av de städer som fortfarande existerar idag så är biskopssätet Sigtuna äldst (900-tal), följt av Skara, Lödöse, Visby, Söderköping och Kalmar. Självklart var städerna vid havet extra viktiga då stor del av den internationella handeln skedde via havet, det klart enklaste transportsättet för tunga transporter under denna tid. Vi kommer att dyka ner i några av de klassiska orterna som Visby på Gotland och Kalmar stad med sitt slott och se mer på handel och ekonomi. 

  • Sveriges ekonomiska status under medeltiden 
  • Städer som Visby, Kalmar och Sigtuna var viktiga handelsplatser 
  • Norra Europas handelsflotta seglade på Östersjön och Kattegatt för att utbyta varor 

Vad handlade man med under medeltiden? 

Under första delen av medeltiden, 500 e.Kr. och en tid framöver var handeln egentligen ett utbyte av varor och tjänster som skapades efter människans behov och överlevnad. Man handlade med jordbruksprodukter, bytte varor med varandra och lånade pengar vid behov. Här fanns strikta regler om att utlåning med ränta var ocker och inget en kristen sysslade med. De som tillhandahöll ren pengahandel var oftast av utländsk börd, då de i sin tur inte fick verka inom hantverksyrken och olika skrån. Att inte den europeiska handeln och ekonomin utvecklades särskilt mycket tros ha att göra med folkvandringstiden, krigen och den stora pesten. 

Här jämför man med de rika arabiska och medelhavets länder där antikens kultur, skatter och konstrika liv frodades. Norra Europa hade även en klart mindre folkmängd och krigstågen blev ansträngande och skedde över stora ytor, med både vinst och förlust. Vikingarna var fruktade men också ganska få och de härjade under en kort period. Under den senare medeltiden kom så Europas handel och ekonomi att stabiliseras och skapade ett starkare Nordeuropa där allt från kungar och drottningar till adelsmän blev allt mer betydelsefulla. Vi hade flera svenska krigsherrar och ingifta drottningar runt om i Europa vid denna tid. 

Svenska viktiga städer under senmedeltidens handelsutbyte 

Visby – den stad som fortfarande idag har störst återkoppling till senmedeltiden och den blomstrande handel som ägde rum där och då. På 1100-talet var Visby navet i handeln mellan Tyskland, Danmark och Ryssland. Här slöts handelsavtal och skapades affärer. Hamnen i Visby var en riktig pärla där det var lätt att ta sig in, lasta av och lasta om produkter, och varor som skulle säljas och som köpts. Går du ner i Almedalen i Visby idag, så kan du nästan se framför dig de stora skeppen och den livliga handeln. Visby som stad utvecklades och under 1200-talet räknar man med att Visby var den mest betydelsefulla handelsstaden i Europa. 

Kalmar hade vackra Kalmar slott, som från början ett försvarsverk som sedermera blev ett av de få svenska slotten. Dess viktiga position nära havet och Östersjön där trafiken var stor då bland annat Visby ligger högre upp i farleden, gränsen mot Danmark gick i Småland och hela Skåne med Halland var danskt fram till 1658. Under sent 1300-tal sprudlade Kalmar som stad och handelscentrum. Här bildades Kalmarunionen som motpart till den starka tyska Hansan som styrde och ställde i de flesta Nordeuropeiska viktiga städerna. viktiga produkter som skeppades vidare söderut var trä och sten. Stenen användes för att bygga många av de välkända och kvarvarande hus och kyrkor från medeltiden. 

Inhemsk handel och ekonomi under medeltiden. 

Eftersom större delen av den svenska befolkning var bönder så var det självklart dessa produkter som utgjorde handelsvarorna mellan de olika städerna och områdena. Under tiden växte städerna med mer samlad befolkning och behoven ändrades. Sten, järnmalm och andra tyngre naturprodukter fick ökad efterfrågan och därmed även yrken som byggare, smed och konstruktörer av olika slag. Färsk mat var självklart efterfrågat och ett yrke som fiskare stod högt i kurs hos stadsborna. Under denna tid utvecklades svensk ekonomi till att bli stadigare och även generera ett kunskapslyft för i stort sett hela befolkningen. Sverige var på väg att bli ett starkt enat land i norra Europa. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *