Site Loader

Allt om medeltiden i Sverige

Svensk medeltids olika epoker

Drottning Margareta

Religion i Sverige under medeltiden

Kung Magnus och hans liv

Medeltida krig med svensk inblandning

Drottning Margareta Valdemarsdotter var regerande drottning över Danmark och Norge 1387 – 1412 och av Sverige 1389–1412. Under denna tidsperiod ingick Finland i Sverige, och Island och Grönland samt Färöarna tillhörde Norge. Alltså kan man säga att Drottning Margareta regerade över hela Norden. Valdemarsdotter föddes på våren 1352 på Soborg, norra Själland. Hon var dotter till Kung Valdemar Atterdag och hans hustru, drottning Helvig av Slesvig. Margareta var gift med den svensk-norske kungen Håkan Magnusson. Drottningen avled den 28 oktober 1412 av pesten. Margareta har i historieböckerna illustrerats som en kvinnlig men viljestark drottning som hade förmågan att hålla ihop ett splittrat Norden. 

  • Drottning över Norden 
  • Regerade mellan år 1387 – 1412 

Föräldrar och familjen 

Margareta Valdemarsdotter föddes i Danmark 1353 och var barn till den danske kungen Valdemar Atterdag och drottning Helvig. Kungen hade en stor och stark önskan att erövra Sverige under denna tid. Han gick till en klok gammal gumma som gav rådet att stanna med sin fru – gjorde han detta skulle Sverige bli Danmarks. Rådet lyddes och Margareta föddes, och dottern lyckades i framtiden med var fadern aldrig kunde. Margareta var endast tio år gammal när hon äktade den tretton år äldre kungen Håkon i Norge och lämnade Danmark bakom sig för Oslo. Margareta hade också en äldre syster, Ingeborg Valdemarsdotter, som var gift med hertig Henrik Bödeln av Mecklenburg 

Drottning Margareta var endast 17 år gammal när hon blev mamma för första och enda gången. Hon fick en son vid namn Olof II som föddes i december 1370. 1975 dog kung Valdemar Atterdag och Margareta lyckades med självständigt handlande att få sin son vald till Danmarks nya kung. 1380 avled maken Håkon, och Margareta regerade nu både över Norge och Danmark då hon var förmyndare till sin son. Denna nya maktställning som Drottning Margareta hade skakades om rejält när hennes son, som ännu bara var en tonårig, plötsligt blir rejält sjuk och dog 1387. Men med stor beslutsamhet och handlingskraft lyckades Margareta att behålla sin makt i båda rikena. 

Kalmarunionen 

I slutet av 1380-talet saknar Sverige kung och vill skapa en union med riket Danmark-Norge. 1388 blev Margareta vald till ”Sveriges fullmäktige fru och rätta husbonde” av det svenska riksrådet. Enligt medeltiden gav detta Margareta rätten att styra både som kung och drottning över Sverige. Samma år adopterade Margareta sin systerdotterson Erik av Pommen. Pommen hyllades som kung i Norge år 1392 och fyra år senare blev han även kung över Danmark och Sverige. Endast 14 år gammal kröntes Erik den 17 juni 1397 som officiell kung över Danmark och Sverige. Kröningen hölls i Kalmar och detta politiska samgåendet resulterades i Kalmarunionen. 

Kalmarunionen är namnet på sammanslagningen av tre riken i en personalunion med huvudsäte i Köpenhamn. Med denna union ville de stabilisera det politiska förhållandet i och mellan länderna i Norden. De ville även få ett starkt gemensamt försvar utåt. Unionen innebär att Margareta har nått sitt mål i att bli den nordiska politikens ledare. Men istället blev unionen en tid av politiskt kaos. Förenklat förklarat försökte Danmark att leda och styra i unionen, medan svenskarna hellre ville ha självständighet och inte lyda under ett utländskt styre. Officiellt var Sverige en del av unionen fram till 1523 då Gustav Vasa blev kung. Inofficiellt hade Sverige redan lämnat unionen. 

Död och arv 

Vid Margaretas födelse härjade den stora pestepidemin, digerdöden. Många gånger under medeltiden blossade mindre pestepidemier upp över hela Europa. 1412 befann sig Drottningen i staden Flensburg och det var här som hon själv drabbades av pesten och avled. Drottning Margareta står än idag som en symbol för den nordiska enhetstanken. Margareta var i sitt uppträdande vänlig och intagande, medan hennes handlingssätt ofta var myndigt och sträng. Däremot var hon alltid sansad och genomtänkt, men aldrig överilad i sina handlingar. Den överlägsna klokhet som Drottning Margareta besatt beundrades till och med av hennes motståndare, och beskrevs ofta som slughet. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *