Site Loader

Allt om medeltiden i Sverige

Svensk medeltids olika epoker

Drottning Margareta

Religion i Sverige under medeltiden

Kung Magnus och hans liv

Medeltida krig med svensk inblandning

Kalmarunionen

Kalmarunionen var en union mellan länderna Sverige, Danmark och Norge som bildades år 1397 och varade till den 6 juni 1523. Unionen inkluderade hela Norden med områden som Shetlandsöarna, Färöarna, Orkneyöarna, Grönland, Island och Finland.

Engelbrekts bondeuppror

Under 1430-talet styrdes Sverige av Erik av Pommern som även regerade i Danmark, där han spenderade större delen av sin tid. Eriks mål var att regera över hela Östersjöområdet, men handeln till sjöss kontrollerades av

Medeltida krig med svensk inblandning

Medeltiden är en epok i Europas historia som kom mellan antiken och renässansen. Svensk medeltid brukar räknas från 1000-talet och varade fram till 1520-talet. Medeltiden var i jämförelse med andra perioder en fredlig epok. Visserligen uppstod

Ekonomi/handel i Sverige under medeltiden

I medeltidens Sverige så var det i städerna som merparten av den ekonomiska och politiska makten samlades. Städerna var små med dagens mått mätt, invånarna uppgick bara till några tusental. Av de städer som fortfarande

Religion i Sverige under medeltiden

På medeltiden var Sverige ett kristet land, men till skillnad från idag var det katolskt. I hela Europa hade påven en stark ställning och överlag hade religionen mycket stor betydelse gällande nästan allting i människornas liv.

Kung Magnus och hans liv

Magnus Birgersson var son till Birger Jarl och föddes omkring 1240. Magnus kallades också för Kung Ladulås då han satte lås för böndernas lador för att i praktiken göra det omöjligt för stormän att kunna

Drottning Margareta

Drottning Margareta Valdemarsdotter var regerande drottning över Danmark och Norge 1387 – 1412 och av Sverige 1389–1412. Under denna tidsperiod ingick Finland i Sverige, och Island och Grönland samt Färöarna tillhörde Norge. Alltså kan man säga

Svensk medeltids olika epoker

Medeltiden pågick från omkring år 500 e.Kr. och fram till början av 1500-talet. Tiden före medeltidens början brukar kallas antiken och tiden efter för den tidigmoderna perioden. I början av 400-talet e.Kr. föll Västrom och en tid med

Allt om medeltiden i Sverige

Medeltiden är en lång era i svensk historia, den sträcker sig från 1000-talet ända fram till 1500-talet. Det finns mycket intressant att läsa om denne tid i Sveriges historia och därför har vi valt att skapa

Sverige på 1700-talet

Hur såg Sverige ut på 1700-talet? Historiskt sett så säger man oftast att 1700-talet var nyttans tidevarv för Sverige. Carl Von Linné var aktuell under den tiden som var Sveriges första vetenskapsman med ett positivt